Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

8727 ad58 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaspontaneous spontaneous

October 03 2017

irresponsible
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viaweruskowa weruskowa
irresponsible
9543 c90d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath

September 17 2017

irresponsible
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapomruki pomruki
7559 3583 500

dinnikeato:

banshy:

Bow Lake by Suki The Cat

What MTG card is this art from

Reposted fromSecret-H Secret-H viapomruki pomruki
irresponsible
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viaiindependentt iindependentt
irresponsible
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako viaiindependentt iindependentt
irresponsible
5548 42be 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaphilomath philomath
irresponsible
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr - "Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce"
Reposted frommarysia marysia viamiss0alexis miss0alexis

May 26 2017

irresponsible
0306 bf22
Reposted fromscorpix scorpix viadzony dzony
0681 cabb 500

serious:

you’ll be fine 

Reposted fromAmericanlover Americanlover viahumane humane
irresponsible
6305 b0d4
Reposted fromcalifornia-love california-love viasadporn sadporn
irresponsible
Reposted frommr-absentia mr-absentia vialiona liona
irresponsible
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viadirtyliar dirtyliar
irresponsible
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viacucaTwin cucaTwin
irresponsible
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion vianiepotrzebne niepotrzebne
irresponsible
9720 684c
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams

May 24 2017

irresponsible
3135 5b65

Regina Brett "Bóg zawsze znajdzie Ci pracę"
Reposted fromyourtitle yourtitle viamarisette marisette

May 22 2017

irresponsible
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl